Anneleen Van Hootegem
Voorzitter

(ook bestuurslid VVGE, verkozen 2019)
Annelien Van Driessche
Penningmeester

Frederik de Clerck
Secretaris

(gecoöpteerd bestuurslid VVGE, 2019)

Overige bestuurders

Sofie
Gossé

Helena
Degroote

Gudrun
Cornelis

Christophe
Schoonjans

Sofie
Sleeckx

Lucas
Wauters

Bram
Verstockt

Mathieu
Struyve

Silke
Francois

Magali
Surmont