Jong-VVGE heeft een drieledig doel.
Jong-VVGE is een initiatief dat de jonge gastroenterologen wil groeperen. Het heeft een inhoudelijke en bestuurlijk onafhankelijke werking, maar is hiermee complementair aan de werking van de VVGE en zeker niet concurrentieel.

Organisatie praktijkgerichte klinische symposia

Ten eerste de organisatie van zeer praktijkgerichte klinische symposia voor een doelpubliek van jonge gastroenterologen en gastroenterologen in opleiding. Bedoeling is een antwoord te bieden op dikwijls zeer praktische vragen met richtlijnen voor de dagdagelijkse praktijk, vanuit de bestaande wetenschappelijke evidentie.

De Gastro Masterclass heeft als concept een doorgedreven postgraduate opleiding. De keuze van het doelpubliek is ingegeven door de overtuiging dat men makkelijker zijn vragen en problemen naar voor brengt onder ‘peers’, waar dit soms wat intimiderend is op grotere congressen waar collega’s zitten met veel ervaring en waarbij praktijkvragen niet steeds uitgebreid aan bod komen naast de weliswaar interessante wetenschappelijke discussie.

Netwerken

Ten tweede heeft de Gastro Masterclass ook als doelstelling de jonge gastroenterologen samen te brengen zodat er een vriendengroep uit groeit en er netwerken ontstaan. Hoe meer netwerken tussen gastroenterologen, hoe beter de kwaliteit van de zorg door onderlinge uitwisseling van ervaring en gegevens.

Engagement

Ten derde kan het op die manier ook een eerste aanzet zijn om een engagement op te nemen in de vertegenwoordiging van de gastroenterologen, via het welke men kan doorgroeien binnen het VVGE en de beroepsverenigingen. Problemen die eventueel specifiek zijn voor de jonge gastroenterologen, kunnen door deze groep gesignaleerd en aangekaart worden.